Digitale Doorstroom Dossier (DDD)

Bij de overdracht van een leerling aan het mbo, overhandigt het vo (X11) het zogenaamde Digitaal doorstroomdossier (DDD). Dit dossier bevat alle gegevens die relevant zijn voor de doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het is een verplicht onderdeel van de intakeprocedure en dient één week voorafgaande aan de intake aanwezig te zijn op de mbo school om een intakegesprek te kunnen voeren. Daarbij wordt het ook aangeraden dat uw kind zelf een kopie van het dossier meeneemt naar de intake. Deze kan hij of zij uiteraard op school printen.

In het Digitaal doorstroomdossier vult de leerling zijn eigen deel in (Deel A). Dit bestaat onder andere uit persoonsgegevens, aangevuld met informatie over de studieloopbaan en eventuele werkervaring. Om het dossier compleet te maken vult de mentor vervolgens het volgende deel in (Deel B), waarin hij of zij advies en aanvullende informatie geeft over uw kind. Nadat het dossier volledig is ingevuld kan het doorgestuurd worden naar het betreffende mbo, waar het dient als handvat voor de intake van de betreffende leerling. Dit moet evenals deel A door uw kind zelf worden gedaan. Gezien de diverse stappen die genomen moeten worden, is het belangrijk dat uw kind op tijd begint met het aanmaken van het DDD.

Let op: voor iedere aanmelding (opleiding) moet een apart DDD worden aangemaakt.

Binnen Utrecht wordt gebruik gemaakt van het systeem van Intergrip.

Leerlingen gaan naar https://ddd.intergrip.nl/login waar zij hun eigen account aanmaken en een dossier kunnen starten voor de aanmeldingsprocedure.

De benodigde activatiecode krijgen zij via school tijdens de LOB lessen, waar uitgebreid aandacht wordt besteed aan het DDD.