havo

havo

Laatste update: 01-10-2019

Voor havo gelden andere toelatingseisen en een andere intakeprocedure

Na het behalen van een vmbo gt-diploma kan uw kind de ambitie hebben om op een havodiploma te behalen. Dat kan op X11 maar er zijn ook mogelijkheden om dit op een andere school te doen. Uw kind zal dan instromen in leerjaar 4 en vervolgens 2 jaren bezig zijn met het behalen van het havodiploma. Een havodiploma geeft uw kind de mogelijkheid zich aan te melden voor een hbo-opleiding. Daarnaast zit uw kind nog langer op het voortgezet onderwijs, waardoor er nog geen definitieve keuze voor een vervolgopleiding gemaakt hoeft te worden.

Door zowel ervaring als landelijk onderzoek is bij ons bekend dat een overstap naar de havo een erg verrijkende maar soms lastige overstap kan zijn. We vinden het daarom erg belangrijk om een dergelijke ambitie goed met u en uw kind te bespreken.

Procedure overstap havo
De procedure op X11 is dat een eventuele overstap in een oriënterend gesprek met de mentor en teamleider wordt besproken. Indien er voldoende signalen voor een positieve doorstroom zijn, zal X11 zich beramen over de mogelijkheden om uw kind naar de havo te laten doorstromen. Signalen die een rol spelen bij een positieve advisering zijn: huidige schoolresultaten, resultaten op Cito VAS en de werkhouding/zelfstandigheid van de leerling.

Toelatingseisen
Voor de havo gelden de volgende toelatingseisen:

1. Een vmbo-diploma in de Gemengde- of Theoretische leerweg

2. Een eindlijst (na het examen) met gemiddeld een 6,8 of hoger voor alle vakken samen.

3. Een recente CITO-uitslag waaruit blijkt dat uw kind havo-capaciteiten heeft.

Daarnaast kan een havo-school nog aanvullende eisen stellen, zoals bijscholing voor bepaalde vakken die onderdeel uitmaken van het profiel waarvoor wordt gekozen.