Intake

Laatste update 1 oktober 2019

Iedere opleiding heeft een intakeprocedure. Deze procedure is bedoeld om te kijken of aankomend-studenten geschikt zijn voor een opleiding. Vast onderdeel voor iedere opleiding is het invullen van het Digitale Doorstroomdossier en het leveren van een recente cijferlijst en een kopie van het ID (of een recente foto).

Maak een kopie van ID of paspoort alleen met de app van de overheid, informatie over kopieID. De foto kun je voorzien van een watermerk, wie mag deze kopie gebruiken. download kopieID

Daarnaast bestaat de intakeprocedure vaak uit één of meer van de volgende onderdelen (wat duidelijk zal worden uit de brief die u van de opleiding krijgt na aanmelding):

NB: tijdens de LOB-lessen in leerjaar 4 wordt uitgebreid stilgestaan bij de onderstaande onderdelen, zodat uw kind goed voorbereidt naar de intake toe gaat. Het is echter aan te raden ook vanuit thuis uw kind goed te ondersteunen.

Motivatiebrief

Uw kind wordt gevraagd om een motivatiebrief te schrijven waarin hij of zij moet toelichten waarom er wordt gekozen voor de opleiding en school en wat er wordt verwacht van de opleiding en het toekomstige werkveld. Doorgaans staat er in de bijbehorende opdracht aangegeven welke punten er in de brief moeten staan. Tijdens de LOB lessen in leerjaar 4 krijgen leerlingen sollicitatietraining, waarbij zij ook leren een dergelijke brief te schrijven.

Intakegesprek

Uw kind kan worden uitgenodigd om een gesprek te komen voeren. Tijdens dit gesprek wordt doorgaans gekeken of of uw kind onder andere; goed weet wat de opleiding inhoudt, zich een duidelijk beeld kan vormen van de beroepensector waar hij of zij in terecht komt; kan benoemen wat hij of zij wil leren op de opleiding; weet te verwoorden waarom hij of zij geschikt is voor de opleiding; kan uitleggen op welke manier hij of zij meer te weten is gekomen over de opleiding; kan benoemen hoe de opleiding verloopt, wat vaak op de website van de opleiding staat. Ook wordt er vaak gericht gevraagd naar de open dag van de opleiding. Het is daarom dan ook belangrijk dat u deze met met uw kind bezoekt alvorens het gesprek plaatsvindt. Tijdens de LOB-lessen krijgen leerlingen sollicitatietraining, waarbij zij ook leren waar zij op moeten letten bij een dergelijk gesprek.

Thuisopdracht

Uw kind krijgt een opdracht die hij of zij moet maken en meenemen naar de intake. Dit onderdeel komt met name aan bod bij creatieve opleidingen, zoals die van het Grafisch Lyceum Utrecht en het Nimeto. Doel van de opdracht is om opleidingen een beeld te geven van het kunnen en de kwaliteiten van uw kind, om zo beter te kunnen vaststellen of uw kind geschikt is voor de opleiding.

Portfolio

Uw kind wordt gevraagd het portfolio mee te nemen en te presenteren bij de intake. Dit onderdeel komt met name aan bod bij creatieve opleidingen, zoals die van het Grafisch Lyceum Utrecht en het Nimeto en vormt de leidraad om het kunnen van uw kind te beoordelen. Het portfolio is een verzameling van al het relevante, bij voorkeur recente werk dat laat zien dat uw kind de capaciteiten en motivatie heeft om de opleiding te kunnen volgen. De inhoud van het portfolio is deels afhankelijk van het soort opleiding, maar bestaat doorgaans uit de volgende producten: schetsen, foto’s, drukwerk, tekeningen, logo’s, website’s, fotobewerkingen, schoolwerkstukken, collages, graffiti, strips, kledingontwerpen, filmpjes, spelletje, animaties, driedimensionaal werk of ander werk waarmee je je gevoel voor het creatief-technische aantoont. Daarbij zijn zowel het proces als het eindproduct erg belangrijk. Daarnaast is het tonen van vaardigheden als onderhandelen, organiseren, plannen, communiceren, etc. ook erg goed om te doen. Dit is misschien wat minder makkelijk aan te tonen, maar wel te omschrijven bij het presenteren van het werk.

Het is gebruikelijk om een analoog portfolio (map, klapper) mee te nemen naar de intake, maar aanvullend daarop is het prima om een digitaal werk mee te nemen, zoals filmpjes of een website. Het is daarbij echter wel belangrijk om zelf een laptop of tablet mee te nemen zodat het werk getoond kan worden.

Tot slot is het belangrijk dat de producten die in het portfolio zitten niet enkel voor school zijn gemaakt: motivatie wordt vooral getoond door producten die uw kind in zijn of haar vrije tijd heeft gemaakt.