Toelatingseisen

Iedere type opleiding heeft toelatingseisen: eisen waaraan uw kind moet voldoen om de opleiding te mogen volgen. Hieronder eisen die kunnen meespelen bij het aanmelden van een MBO opleiding.

Niveau

Het mbo heeft opleidingen op 4 niveaus: mbo niveau 1, 2, 3 en 4. Voor elk mbo-niveau gelden verschillende toelatingseisen, die betrekking hebben tot het niveau van je vmbo diploma.

Hieronder een schema ter verduidelijking van de doorstroommogelijkheden.

niveau

NB: Het schema laat de mogelijkheden zien. Mocht uw kind bijvoorbeeld een vmbo-t diploma halen dan kan hij zich gewoon aanmelden voor een niveau 4 opleiding

vmbo-Kader naar Niveau 4
Mocht uw kind een vmbo-kader diploma halen dan kan hij naar een niveau 4 opleiding mits hij een sterke leerling is. Opleidingen testen het niveau van uw kind tijdens de intakeprocedure met behulp van een AMN-test. De test geeft het MBO door diverse stellingen en vragen inzicht in de capaciteiten en de persoonlijkheid van uw kind. Daarnaast bestaat de test vaak uit een beroepenbeeldtest (in hoeverre kent uw kind het beroepenveld van de opleiding) en een taal- en rekentoets.

Meer informatie daarover vindt u op de volgende website:
https://www.amn.nl/onderwijs/

vmbo-Basis naar niveau 2
Mocht uw kind een vmbo-basis diploma halen dan kan hij of zij niet naar een mbo niveau 3 of 4 opleiding. Hierop worden geen uitzondering gemaakt.

Motivatie, capaciteiten

Tijdens de intakeprocedure wordt gekeken in hoeverre een leerling gemotiveerd is en de capaciteiten heeft om een opleiding te volgen. Dit kan worden gedaan door middel van een gesprek, motivatiebrief, portfolio, thuisopdrachten en/of auditie. De school maakt altijd duidelijk hoe hun intakeprocedure verloopt.

Leeftijd

Enkele opleiding, zoals die tot politieagent, vereisen een minimum leeftijd van 18 jaar. In zo’n geval zal uw kind zodoende vaak eerst een, bij voorkeur relevante, andere opleiding moeten volgen.