Hulpmiddelen

Vragenlijst loopbaancompetenties

Met behulp van de ‘vragenlijst loopbaancompetenties’ kan gemeten worden in hoeverre je loopbaancompetenties zijn ontwikkeld. De resultaten van de vragenlijst kunnen door de docent óf door de leerling worden berekend.

Opdrachten

Hieronder staan opdrachten die kunnen helpen bij het werken aan de loopbaancompetenties. Deze opdrachten kunnen worden verwerkt in het loopbaandossier.