Loopbaandossier

Loopbaandossier

Leerlingen zijn verplicht om een loopbaandossier te hebben, waarin zij de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties zichtbaar maken. Zij werken hier aan verder op het mbo. Op X11 is er voor gekozen om dit onderdeel te laten zijn van het portfolio: het gaat immers beide om het bewust stilstaan van je eigen ontwikkeling.

Vanaf leerjaar 1 werken leerlingen stap voor stap aan het opzetten, vullen en reflecteren op hun digitale portfolio. Dit doen zij door opdrachten te maken en stil te staan bij situaties binnen- en buiten school.

In leerjaar 3 en 4 gaan zij middels opdrachten, het stilstaan bij situaties binnen- en buiten school (incl. open dagen) en het bezoek van mbo meeloopdagen ook bewuster bezig met werkexploratie en netwerken. Ook zetten zij in die leerjaren hun eigen portfolio (loopbaandossier) op.

De exameneisen voor een loopbaandossier zijn (sinds 2016):


c1. De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met ‘loopbaancompetenties’:

1.     Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? [kwaliteitenreflectie]
2.     Waar ga en sta ik voor en waarom dan? [motievenreflectie]
3.     Waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar? [werkexploratie]
4.     Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? [loopbaansturing]
5.     Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? [netwerken]

c2. De kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen doormiddel van een ‘loopbaandossier’.

In een loopbaandossier is opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de ‘loopbaancompetenties’. In het loopbaandossier wordt beschreven bij een aantal uitgevoerde activiteiten.
             I.        de beoogde doelen
             II.       de resultaten;
             III.      de evaluatie en een conclusie;
             IV.      welke vervolgactiviteiten gepland zijn op basis van de opgedane ervaringen en de daarbij horende conclusies


Het portfolio wordt gemaakt in overleg met de mentor of loopbaandocent en kan een document (Word, Indesign), website (WiX, WordPress, Adobe Muse) of andere vorm hebben:
Zolang het inhoudelijk maar in orde is.

Voorbeeld loopbaandossier:

wordt nog ingevuld!