Loopbaancompetenties

Tot enkele jaren geleden was het zo dat ongeveer 20% van de studenten die afkomstig waren van het VMBO, in hun eerste jaar van het mbo overstapte naar een andere opleiding. Meestal was hiervan de oorzaak dat de studenten een onvoldoende beeld hadden van de opleiding en/of zichzelf, waardoor de opleiding minder leuk leek dan gedacht of waardoor er toch andere kwaliteiten werden gevraagd dan gedacht.

Waar het maken van loopbaankeuzes voorheen een eenmalige momentopname was, is het tegenwoordig iets wat continu in ontwikkeling is. Voor vmbo-leerlingen is LOB extra belangrijk, omdat zij al heel vroeg moeten starten met het nadenken over hun loopbaan. Zij zijn gemiddeld 16 jaar oud als zij uit één van de meer dan 600 mbo opleidingen een keuze moeten maken. Om die keuze weloverwogen te maken, is het belangrijk dat leerlingen aan loopbaanzelfsturing leren doen: de leerlingen van vandaag de dag moeten zich meer zelfsturend in hun loopbaan gaan opstellen – en dat vervolgens blijven doen in de loop van hun carrière.

Om leerlingen beter te ondersteunen bij het kiezen van een passende vervolgopleiding én hen te leren werken aan hun loopbaanzelfsturing, zijn er 5 loopbaancompetenties opgesteld waaraan leerlingen tijdens hun jaren in het vmbo en mbo werken. Dat zijn de volgende competenties:Kwaliteitenreflectie:
wie ben ik? wat kan ik?
Het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor je eigen loopbaan. Het gaat om bewustwording van wat je eigenlijk belangrijk vindt in je leven, wat je voldoening geeft en wat je nodig hebt om prettig te kunnen werken.

Motivatiereflectie: wat wil ik? wat drijft mij?
Het nadenken over wat je (niet) kunt en hoe je dit kunt gebruiken in je loopbaan. Je reflecteert op je eigen eigenschappen, competenties, vaardigheden etc. en je kunt feedback vragen aan anderen over je kwaliteiten.

Werkexploratie: Waar kan ik dat doen?
Het onderzoeken van eisen en waarden in werk en de mogelijkheden om te veranderen van werk. Je gaat op zoek naar werk(zaamheden) waarin jouw persoonlijke waarden overeenkomen met de normen en waarden die in dat werk gelden en waarin jouw kwaliteiten aansluiten bij de ontwikkelingen die in dat werk voorkomen.

Loopbaansturing: Hoe kan ik dat doen?
Het plannen, beïnvloeden en bespreken van je leren en werken gericht op loopbaanontwikkeling.

Netwerken: Wie kan mij daar bij helpen?
Contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt gericht op je loopbaanontwikkeling. Je kunt netwerkcontacten gebruiken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, van werkmogelijkheden en om feedback te krijgen op je eigen functioneren.

Meer informatie? Kijk dan op deze website:
http://www.maakwerkvanonderwijs.nl/category/specials/loopbaancompetenties-vmbo/ 


Om er voor te zorgen dat alle leerlingen goed aan hun loopbaancompetenties werken, moeten alle leerlingen vanaf schooljaar 2016 – 2017 verplicht een loopbaandossier hebben, waarin zij vastleggen hoe zij aan hun loopbaancompetenties werken. Lees hier hoe wij daar op X11 naar toe werken.

Naast dat leerlingen op school aan hun loopbaancompetenties werken, is het ook belangrijk dat zij waar mogelijk door thuis ondersteunt worden bij het werken aan – en stilstaan bij – hun loopbaancompetenties: u kent uw kind immers vaak als een van de beste. Lees hier wat uw rol kan zijn.